bed4b9_d4b5d45349d44aa6a4b0e15da6b05b0eRepairs In  Minutes.

Riparimet me te shumta

perfundojne brenda ores
bed4b9_95843d1509a346f587b4abe99fa952f8No Appointment 
Needed
Nuk keni nevoje
per te lene takim
bed4b9_38abb62f8e1b4907b90fcd9a254969a3     
Fast Cash

Ne blejme iPhone,iPad
Samsung Galaxy etj.

bed4b9_a9c4ce7604494221bc6310c2b0eade1e      Skilled Techs

Tekniket tane jane 
te trajnuar dhe te azhornuar
me teknikat dhe pajisjet